Stilstand of vooruitgang? Effect van logoverandering op merkattitude en verwerkingssnelheid.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-04-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het huidige onderzoek had als doel meer inzicht te verkrijgen in de effecten van matige en grote logoveranderingen van logo’s met een lage, matige en hoge merkbetrokkenheid op de merkattitude en de verwerkingssnelheid van logo’s. Hierbij werd tevens gekeken naar de invloed van het merkbewustzijn. Dit onderzoek is innovatief omdat er voor het eerst gekeken wordt naar de invloed van merkbetrokkenheid op de verwerkingssnelheid na een logoverandering. Bovendien worden bevindingen uit eerdere onderzoeken opnieuw getoetst. In een uitgebreide pretest werden 51 merklogo’s door middel van een 2 (mate van logoverandering: matig, groot) x 3 (mate van merkbetrokkenheid: laag, matig, hoog) factoriaal binnenproefpersoonontwerp getoetst. Op basis van de resultaten uit deze pretest werden 15 merklogo’s geselecteerd voor het hoofdonderzoek. In het hoofdonderzoek werd aan de hand van een 3 (mate van logoverandering: geen, matig, groot) x 3 (mate van merkbetrokkenheid: laag, matig, hoog) factorieel binnenproefpersoonontwerp gekeken naar de effecten van logoveranderingen op de merkattitude en de verwerkingssnelheid van logo’s, hierbij rekening houdend met de mate van merkbewustzijn (laag, hoog). Uit de huidige studie is gebleken dat een matige of grote logoverandering geen effect had op de merkattitude en de verwerkingssnelheid van merklogo’s door consumenten. Tevens bleek dat de mate van merkbetrokkenheid en de mate van merkbewustzijn geen invloed hadden op de merkattitude en verwerkingssnelheid. Deze bevindingen zijn voor een deel niet in lijn met eerder onderzoek. De resultaten geven daarom aanleiding om meer en beter onderzoek te doen naar de effecten van logoveranderingen. Tevens laat dit onderzoek zien dat het gevolg van een logoverandering op een merk niet perse negatief of positief hoeft te zijn. De conclusie is daarom dat een matige logoverandering doorgevoerd kan worden zonder dat het merk hiermee geschaad wordt. Een logoverandering levert echter ook geen positieve effecten op voor een merk. Een grote logoverandering heeft, op basis van dit onderzoek, ook geen effect op de merkattitude en de verwerkingssnelheid. Toch is de aanbeveling om geen grote logoverandering door te voeren totdat er meer duidelijkheid is over de precieze effecten van een dergelijke aanpassing van het merklogo.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren