Het Gelders natuurcompensatiebeleid. Een casestudie naar de uitvoering van natuurcompensatieprojecten in Gelderland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-05-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hoewel het idee van ecologische compensatie weids geaccepteerd is, blijkt uit onderzoek dat de huidige compensatiepraktijken nog niet de beoogde doelen halen. Zo is in Nederland al gebleken dat het beleid voor natuurcompensatie in de uitvoering onvoldoende werkt. In 2007 en 2014 heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar natuurcompensatie. Hieruit is naar voren gekomen dat zowel gemeenten als provincies meer aandacht besteden aan natuurcompensatie, maar de compensatieverplichtingen worden nog niet genoeg nageleefd. Ook in diverse andere rapporten wordt vastgesteld dat natuurcompensatie in de uitvoering onvoldoende werkt. Om te onderzoeken wat de reden is voor het niet uitvoeren van de compensatieverplichting en hoe ervoor gezorgd kan worden dat de natuurcompensatie wel wordt uitgevoerd, is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een beleidsanalyse. Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in het natuurcompensatiebeleid van de provincie Gelderland, ten einde aanbevelingen te kunnen doen die eventueel bijdragen aan de uitvoering van meer compensatieprojecten. De centrale onderzoeksvraag die daarbij hoort is: Hoe werkt op basis van de vier dimensies van de beleidsarrangementen benadering de uitvoering van een natuurcompensatieproject in de provincie Gelderland en welke knelpunten zijn er?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen