"FIDI FIDUCIAE CAUSA". Een juridisch-filologische analyse van de fiduciaire clausule in de Formula Baetica.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-07-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een vergelijking van Formula Baetica met ander epigrafisch bronmateriaal (Mancipatio Pompeiana, Tabula Herculanensis 65, Tabulae Pompeianae Novae 70, 73, 74 en 76), noopt tot de conclusie dat de fiduciaire clausule ("fidi fiduciae causa") meer is dan een mededeling van het fiduciaire karakter van de mancipatio. De fiduciaire verplichtingen lijken uit zowel het pactum conventum als uit de fiduciaire clausule (al dan niet uitgesproken in de nuncupatio) te kunnen voortvloeien. De juxtapositie van 'fides' en 'fiducia' in de fiduciaire clausule kan filologisch verklaard worden vanuit de genuanceerde verschillen in betekenis tussen beide woorden. 'Fiducia' heeft een actieve connotatie en wijst op het stellen van vertrouwen in iemand. 'Fides' wijst erop dat iemand vertrouwen geniet of wekt. De 'fides' uit de fiduciare clausule ziet op de het vertrouwen dat de fiduciarius heeft gewekt met zijn toezegging het overgedragen goed weer terug te geven zodra de gesecureerde vordering is betaald.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren