Tegenberichten en de strijd tegen negatieve geruchten op Twitter.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-08-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Negatieve geruchten op sociale media kunnen de reputatie van een bedrijf negatief beïnvloeden. Tegenberichten kunnen ingezet worden om deze schade te beperken (Szwajca, 2017; Tanaka & Hirayama, 2019). In dit onderzoek is middels een online survey getoetst in welke mate verschillende tegenberichtstrategieën en -bronnen invloed hebben op de effectiviteit van tegenberichten. Uit de resultaten bleek dat tegenberichten schade, veroorzaakt door geruchten, verminderen. Echter, de schade was niet volledig geneutraliseerd; respondenten waren het meest positief over het bedrijf wanneer zij geen gerucht zagen. Tot slot bleek er geen significant verschil in de effectiviteit van de tegenberichten tussen de bron- en strategiecondities. Hieruit kan geconcludeerd worden dat tegenberichten reputatieschade, veroorzaakt door negatieve Twitter geruchten, kunnen verminderen. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de effectiviteit van de tegenberichten niet wordt beïnvloed door de tegenberichtbron of -strategie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren