Geestelijke verzorging en herstel

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-07-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek stond centraal welke bijdrage geestelijk verzorgers in de psychiatrie kunnen hebben aan het bevorderen van de herstelgerichte benadering. Een belangrijke manier om deze verandering te bewerkstelligen is de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij staan naast de cliënt en fungeren als rolmodel. Daarnaast hebben ze ook een rol in het beïnvloeden van de cultuur, de bewustwording van het overige hulpverlenende personeel. In dit onderzoek hebben we op basis van de literatuur gezien dat de mensvisie en werkwijze van geestelijk verzorgers overeenkomsten vertonen met de herstelbenadering. Door middel van interviews is onderzocht welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen binnen GGNet. De overeenkomsten zitten vooral in het feit dat beide de ‘hele’ mens zien en niet alleen de ziekte en op zoek gaan naar dat wat zin geeft of van waarde is voor iemand. Verschil zit hem erin dat ervaringsdeskundigen vooral hun eigen ervaring inzetten bij het begeleiden van de cliënt. Verder dat ervaringsdeskundigen onderdeel uitmaken van een team, informatie uitwisselen en zichzelf vaak zien als een behandelaar, als een eigen discipline. Geestelijk verzorgers opereren vanuit de vrijplaats en zien zichzelf niet als behandelaar, ook is hun benadering accepterender, zij hebben minder een doel en hun positie in de organisatie is onafhankelijker. Concrete samenwerking wordt gezien in het doorverwijzen van ervaringsdeskundigen naar de DGV. Het samen bespreken van cliënten en het geven van trainingen over zingeving en levensbeschouwing aan ervaringsdeskundigen. Verder is er de wens dat men samen een retraitevoorziening voor cliënten opzet. De bijdrage die DGV aan herstel kan geven is vooral haar onafhankelijke positie koesteren en gebruiken om de herstelbeweging binnen GGNet te ondersteunen. DGV zou zaken kunnen agenderen die door ervaringsdeskundigen worden geconstateerd. Samen met ervaringsdeskundigen nadenken over thema’s en hoe die op de agenda te zetten binnen GGNet kan inspirerend zijn voor beide.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen