Pardon, en nu? Een onderzoek naar de verklaringen waarom Ranov-vergunninghouders al dan niet zijn overgegaan tot het indienen van een naturalisatieverzoek

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-08-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe kan worden verklaard dat Ranov-ers al dan niet een verzoek tot naturalisatie hebben ingediend. Niet eerder is de naturalisatie-problematiek van Ranov-ers in zijn totaliteit onderzocht. De naturalisatie van deze groep blijf achter, echter is naturalisatie van belang voor zowel de Ranov-migrant als samenleving. Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is gebruik gemaakt van de gegevens die zijn verzameld in het kader van een onderzoek naar Ranov-vergunningshouders (WODC, 2015). Allereerst is onderzocht hoe het al dan niet overgaan tot het indienen van een naturalisatieverzoek theoretisch verklaard kan worden vanuit de Reasoned Action Approach (RAA; Fishbein & Ajzen, 2010). Gedrag komt, volgens de RAA, voort uit de intentie om gedrag te vertonen en deze wordt weer bepaald door de invloed van de verschillende overtuigingen die een rol spelen. De RAA is één van de meest invloedrijke en best ondersteunde theorieën om menselijk gedrag te voorspellen. Toch zijn er een aantal kritiekpunten. Daarom is in dit onderzoek de RAA gespecificeerd naar een toegepast model. De uitkomsten afkomstig uit de toetsing van dit model wijken af van de verwachtingen uit de naturalisatie-literatuur. De onduidelijkheid van de procedure en het ontbreken van een geldig paspoort en een geldige geboorteakte blijken een cruciale rol te spelen bij het al dan niet overgaan tot naturalisatie. Het is daarom ten eerste van belang meer duidelijkheid te verschaffen over de naturalisatieprocedure door meer te investeren in de voorlichting en het bereiken van Ranov-ers. Verder lijkt de aangescherpte documenteis uit 2009 (TBN, 2009/1) een probleem te zijn waar aandacht aan besteed moet worden. De documenteis lijkt de integratie van een grote groep Ranov-ers en hun nageslacht in de weg te zitten.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen