Waterveiligheid en Ruimtelijke ordening : Twee verschillende werelden?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-07-02
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt gepoogd antwoord te krijgen op de vraag: ”Welke institutionele barrières bemoeilijken de integratie van waterveiligheidsmaatregelen in het kader van de meerlaagse waterveiligheid bij ruimtelijke ontwikkeling in Nederland en met welke instrumenten kunnen deze barrières worden opgelost? Voor de Nederlanders is water zowel een constante metgezel als een altijd aanwezige tegenstander. Om te kunnen omgaan met water als vriend en vijand, hebben de Nederlanders een jarenlange traditie opgebouwd van waterbeleid, riviermanagement en maatregelen om het landschap en zijn gebruikers te beschermen. In de laatste jaren hebben er fundamentele veranderingen plaatsgevonden in de hoogwaterbescherming (Wiering, M. & Driessen, P., 2001). Het kabinet Balkenende IV heeft gekozen voor een duurzaam nieuw meerlaagsveiligheid beleid. Meerlaagsveiligheid is uit drie lagen opgebouwd, namelijk: (1) preventie, (2) duurzame inrichting en (3) crisisbeheersing op orde krijgen en houden. Door dit nieuwe beleid komen nieuwe actoren in beeld en veranderen verantwoordelijkheden en posities van de ‘oude’ actoren. Ook heeft het een grotere ruimtelijke impact, waardoor de waterveiligheidsinstitutie en de ruimtelijke ordeningsinstitutie elkaar steeds vaker tegenkomen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen