Samenwerking, de sleutel tot succes in krimpende regio's : Een onderzoek naar de samenwerking in de (krimp)regio Parkstad Limburg

Keywords
Thumbnail Image
Date
2012-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In Parkstad Limburg is er al lange tijd sprake van samenwerking. Voordat het samenwerkingsverband Parkstad Limburg ontstond was er in de regio al sprake van samenwerking onder de naam Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg. In 1999 is het samenwerkingsverband Parkstad Limburg ontstaan. De regio Parkstad bestaat uit acht gemeenten: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken. Belangrijk voor het vormgeven van de samenwerking in Parkstad Limburg is het verkrijgen van de Wgr-plusstatus in 2006. De regio had al eerder de Wgrstatus gekregen maar vond dit niet voldoende en heeft een aanvraag gedaan om een Wgr-plus verband op te stellen. Dit Wgr-plus verband zorgt er voor dat er sprake is van een verplichtende samenwerking tussen de gemeenten en het overhevelen van verschillende taken van gemeenten op het gebied van wonen, werken, verkeer en vervoer en groen naar Parkstad Limburg. Daarnaast heeft Parkstad Limburg in 2006 een Kaderbrief opgesteld waar de hoofdlijnen voor het toekomstig beleid van de regio weergegeven zijn en hebben ze in hetzelfde jaar een beleidsplan voor de periode 2007- 2010 opgesteld. Vooral in het beleidsplan is er veel aandacht voor de demografische ontwikkelingen die er in het gebied verwacht worden. In samenwerking met de Provincie Limburg is in 2008 het regiodialoog opgesteld. Deze regiodialoog regelt de verhoudingen tussen Parkstad Limburg en de Provincie Limburg. In 2009 is de samenwerking binnen Parkstad Limburg geëvalueerd door de gemeenten die hieraan deelnemen. De uitkomst hiervan was dat de gemeenten hebben besloten tot intensivering van de samenwerking. Dit is vastgelegd in het ‘Pact van Parkstad’. In deze overeenkomst zijn verschillende afspraken vastgelegd over hoe de samenwerking er tot 2014 moet uit komen te zien. In de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling zijn de afspraken zoals die gemaakt zijn in het ‘Pact van Parkstad’ vastgelegd. Ook het Rijk heeft het thema krimp op de agenda staan. Zij hebben in 2009 een Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling opgesteld waarin zij onder andere advies geven aan regio’s om een Regionaal Actieplan Bevolkingsdaling op te stellen. Dit heeft de regio Parkstad Limburg ook gedaan. In het Regioprogramma dat in 2010 is opgesteld wordt er gericht op twee pijlers: economische structuurversterking en herstructurering. Dit programma zijn ze nu aan het uitvoeren. Naast de samenwerking met de gemeenten en andere overheidslagen vindt er ook samenwerking plaats met de buurregio Aachen in Duitsland en verschillende (maatschappelijke) partijen zoals woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen