Opgebrand. Een onderzoek naar de paradoxen, keerzijden en mogelijke alternatieven van het dominante autonomiebegrip aan de hand van het fenomeen van de burn-out.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De hedendaagse westerse samenleving staat in het teken van de waarde van autonomie waarbij er sprake is van de verwachting om een autonoom leven te leiden. Deze verwachting kent ook paradoxen en keerzijden die over het algemeen onderbelicht blijven. Het versnellingsregime waarmee autonomie gepaard gaat zorgt ervoor dat dit vrijheidsbegrip omslaat in vervreemding, dwang, zelfuitbuiting, verstarring en ziekte. De burn-out is een typisch verschijnsel binnen deze geschetste sociaal-culturele maatschappelijke context. Een theorie van resonantie zou een conceptueel alternatief kunnen zijn voor het dominante autonomiebegrip. De meerwaarde van deze theorie bestaat eruit dat het een eerste aanzet geeft om buiten het dominante autonomieconcept te denken en een nieuw begrippenkader te ontwikkelen dat mogelijk voor structurele maatschappelijke veranderingen kan zorgen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Specialisation