De invloed van kleur op de perceptie van kernwaarden in logos.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2015-06-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit experimenteel onderzoek werd opgezet om antwoord te geven op de vraag of verschillen in logo design invloed uitoefenen op de perceptie van de kernwaarden van een bedrijf. Daarbij stond de invloed van kleur op het al dan niet herkennen van de kernwaarde, de waardering van het logo, het herkennen van het logo en het bedrijf in dit onderzoek centraal. Daarbij was er gekozen voor een tussenproefpersonenontwerp met Nederlandse studenten tussen de 20 en 30 jaar als respondenten. De respondenten kregen drie logos te zien, waarbij de drie groepen zich onderscheden in de gebruikte kleur in de logos (koud, warm, gemixt). Uit de resultaten bleek dat kleur slechts bij één logo van invloed was op de appreciatie en er werd een beperkte invloed van kleur over de match tussen waarden en logo gevonden. Verder bleek dat de respondenten nauwelijks in staat waren om de bedoelde kernwaarden in het logo te herkennen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren