Een poort naar de dood en verblijfplaats van ‘ongelukkigen’? Een onderzoek naar de patiënten en sterfte in het Amsterdamse Binnengasthuis in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Om meer inzicht te verwerven in het historische ziekenhuiswezen is in deze masterscriptie onderzoek gedaan naar de sterfte en de ziekenhuispatiënten in het Amsterdamse Binnengasthuis in de tweede helft van de negentiende eeuw. Centraal in de scriptie staan vragen als: waren ziekenhuizen indertijd ware ‘gateways to death’, of konden deze instituties juist als ‘plaatsen van genezing’ worden gekarakteriseerd? Waren het enkel de armen, ouderen en diegene zonder sociaal vangnet die terugvielen op het ziekenhuis als laatste redmiddel, of was de patiëntenpopulatie van het Binnengasthuis gevarieerder en het ziekenhuisbezoek meer verspreid onder de gehele bevolking? Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de zogeheten ‘patiëntenregisters’ (Stadsarchief Amsterdam).
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren