Stelende spinsters en vechtende huisvrouwen. Criminele vrouwen in Tilburg tussen 1815-1817 en 1898-1900.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2015-08-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie wordt onderzocht of er variatie te zien is in het soort criminele activiteiten waar vrouwen zich mee bezig hielden aan het begin en het eind van de 19e eeuw, specifiek in Tilburg, een stad die in de 19e eeuw een groei door op industrieel en economisch gebied doormaakte. Er wordt bekeken of de economische en industriële ontwikkeling die Tilburg in deze periode doormaakte mogelijk samenhangt met de variatie of continuïteit in de criminele activiteiten van vrouwen. Dit gebeurt aan de hand van bronnenonderzoek naar veroordelingen van Tilburgse vrouwen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Hof van Assisen van s'-Hertogenbosch (1815-1817) en de Rechtbank van Eerste Aanleg van Breda (1898-1900). Voor elk jaar uit deze periode is een casus van een veroordeelde vrouw bekeken, aan de hand waarvan een beeld wordt geschetst van het soort vrouwen dat het criminele pad op ging, de misdaden die zij begingen en indien mogelijk ook de redenen waarom zij dit deden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation