De privatisering van drinkwatervoorzieningen : uitkomst of bedreiging voor het tekort aan veilig drinkwater in ontwikkelingslanden?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Zonder voldoende water is er geen leven mogelijk op deze planeet. Ook de mens kan zichzelf niet in stand houden zonder deze substantie. Toch leven er nog altijd 780 miljoen mensen in afwezigheid van veilig drinkwater. Om dit te verbeteren zijn er in de afgelopen jaren verschillende strategieën ontwikkeld. Één van deze strategieën is het privatiseren van de drinkwatervoorzieningen, welke voornamelijk wordt gepromoot door de Wereldbank en het IMF. De meningen over de werking van deze strategie zijn verdeeld en een echt goed over all beeld over de effecten bestaat er niet. Het doel van dit onderzoek is dan ook om een bijdrage te leveren aan meer inzicht hoe kan worden voorzien in veilig drinkwater, door na te gaan in hoeverre het privatiseren van drinkwatervoorzieningen tot een effectiever en efficiënter aanbod van veilig drinkwater in ontwikkelingslanden leidt. De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt: In hoeverre draagt het privatiseren van watervoorzieningen bij aan een oplossing in het voorzien van veilig drinkwater in het ontwikkelingslanden?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen