Terugblikken op Rome, Paus Innocentius II (1130-1143) en het gebruik van de klassiek Romeinse Geschiedenis in het middeleeuwse pausschap

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Rome stond centraal voor het Middeleeuws Pausschap. De stad was niet alleen de fysieke zetel van de paus maar bood dankzij haar verbinding met het klassieke Romeinse Rijk ook een bron van autoriteit voor het pausdom. Vooral tijdens het pontificaat van paus Innocentius II (r. 1130-1143) zou dit een belangrijke vorm van legitimatie worden. Deze scriptie beantwoord de vraag hoe en waarom Innocentius II in het midden van de twaalfde eeuw gebruik maakte van de klassiek Romeinse geschiedenis om autoriteit te vergaren. Er zal gekeken worden naar verschillende vormen van beoogd klassiek Romeinse symboliek die Innocentius gebruikte, zoals rituelen (zoals de stratoris officium), kleding en gebruiken, en hoe veel van deze ‘Romeinse’ symboliek afkomstig waren uit de vervalste Donatio Constantini. Daarnaast zal gekeken worden hoe Innocentius deze symboliek inzette in de context van het schisma dat zijn pausdom kleurde, maar ook om nieuwe macht en autoriteit op te doen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation