Het effect van verbale verankering en een vreemde taal in een logo op de marketing en donaties voor Nederlandse goede doelen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-06-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Binnen dit verkennend onderzoek is door middel van een experiment getoetst of er een positief effect is van het gebruik van verbale verankering en een vreemde taal binnen een logo op de marketing en donaties voor Nederlandse goede doelen. Eerder onderzoek gaf al aanwijzingen voor dit mogelijk positieve effect, maar was tot op heden nog niet voldoende onderzocht. Om dit nader te onderzoeken is binnen de vragenlijst gebruik gemaakt van logowaardering, herkenning van organisatiewaarden en donatiebereidheid. Na het analyseren van 123 ingevulde vragenlijsten is er gemiddeld genomen geen positief effect gevonden. Op individueel logoniveau zijn er echter wel aanwijzingen dat er mogelijk een positief effect is van het gebruik van verbale verankering en een vreemde taal binnen een logo op de marketing en donaties voor Nederlandse goede doelen. Dit verkennend onderzoek geeft dan ook verdere aanleiding tot vervolgonderzoek naar dit mogelijk positieve effect.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren