'Kom, lieve lieve...': Een onderzoek naar ἠθοποιία van de ongelukkige minnaar in (pseudo)Theokritos.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De onderzoeksvraag van mijn scriptie luidt: in hoeverre sluit de karakterisering van de ongelukkige minnaars in de niet-authentieke Idyllen van pseudo-Theokritos, zoals die blijkt uit hun taalgebruik, aan bij de authentieke Idyllen van Theokritos? Voor het bestuderen van karakterisering aan de hand van taalgebruik (ἠθοποιία) heb ik gebruikgemaakt van wetenschappelijke edities en commentaren op het Theokriteïsche corpus en de afzonderlijke Idyllen. Daarnaast heb ik een onderdeel van Austin’s speech act theory gebruikt om van een beschrijvend tot een meer analytisch onderzoek te komen. Uit het onderzoek blijkt dat de (pseudo)Theokriteïsche minnaars uiteenvallen in twee groepen, stedelingen en plattelandsfiguren. De leden van beide groepen komen qua karakterisering opvallend sterk overeen, met de “stadse” herder van Idylle 27 als uitzondering. Dit toont aan dat de pseudo-gedichten mogelijk sterker verbonden zijn met de authentieke Idyllen dan tot nu toe is aangenomen en dat ἠθοποιία een instrument is voor het bestuderen van de auteurskwestie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren