Hoogwaardig openbaar vervoer van concept naar project : Een onderzoek naar de werking en condities van de regionale invulling van het concept hoogwaardig openbaar vervoer

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door de sterke toename van de automobiliteit vanaf de jaren ’50 werden ook de negatieve gevolgen hiervan steeds meer zichtbaar. Tegelijkertijd heeft de toename van het autogebruik ook geleid tot sterke afname van het openbaar vervoersgebruik. Het openbaar vervoer kon kortweg niet concurreren met het verplaatsingsgemak van de auto. Vanaf dat moment was bezinning op het mobiliteitsbeleid noodzakelijk. Het autogebruik moest beperkt worden en voor het openbaar vervoer werd een grotere rol in de totale mobiliteit toegekend. De kwaliteit van het openbaar vervoer zou zodanig verbeterd moeten worden dat het een alternatief vervoersmiddel voor de auto zou worden. Dit beleid wordt aangeduid met de term hoogwaardig openbaar vervoer. Gelijktijdig vond er ook een verandering plaats in de manier waarop de overheid is georganiseerd. De nationale overheid fungeert steeds meer als regisseur, waarbij het accent van de beleidsuitvoering op decentraal niveau en bij marktpartijen komt te liggen. Ter ondersteuning van de verwezenlijking van gewenst nationaal beleid worden ruimtelijke planningsconcepten ingezet. Verondersteld wordt namelijk dat ruimtelijke planningsconcepten de doorwerking van gewenst beleid kan bevorderen, doordat het een brug slaat tussen centraal gewenst beleid en de decentrale beleidspraktijk. Hoogwaardig openbaar vervoer, zoals dit is neergezet in zowel het Europese als Nederlandse verkeer- en vervoerbeleid, heeft ook de kenmerken van een ruimtelijk planningsconcept (HOV-concept). Een planningsconcept schept op strategische wijze kaders waarbinnen nageschakelde actoren geïnitieerd worden het concept nader uit te werken. Dit onderzoek is gedoeld op het verkrijgen van inzicht in de manier waarop het HOV-concept op lokaal niveau tot uitwerking is gekomen, door het interactieproces tussen gewenst centraal beleid en de verwezenlijking hiervan door actoren in de lokale beleidspraktijk te bestuderen, ten einde de werking van het concept in het meerlagige planningstelsel te verklaren en te erkennen. De volgende onderzoeksvraag staat daarbij centraal: In hoeverre vormt, in het licht van de meerlagige planningspraktijk en de manier waarop de verkeer en vervoerssector is georganiseerd, het ruimtelijk planningsconcept van hoogwaardig openbaar vervoer als strategisch beleidsinstrument een brug tussen enerzijds gewenst centraal beleid en anderzijds de verwezenlijking hiervan door actoren in de lokale beleidspraktijk en welke factoren zijn er op dit proces van invloed?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen