Onderzoek naar de effecten van positief versus negatief taalgebruik van de huisarts op gezondheidsuitkomsten bij analoge patiënten met aspecifieke lage rugpijn

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek beoogde te achterhalen of er effecten optreden in positief versus negatief taalgebruik van de huisarts op gezondheidsuitkomsten bij analoge patiënten met aspecifieke lage rugpijn. Deze gezondheidsuitkomsten betroffen vertrouwen in de huisarts, bewegingsangst, herstelverwachtingen en de intentie tot therapietrouw. Het betrof een tussenproefpersoonontwerp. Door middel van een voormeting – een korte introductietekst over de patiënt – werd gemeten of de bewegingsangst, de verwachting van herstel en de mate van inleving verschilden ten opzichte van na het bekijken van het videofragmenten. Er bleken geen verschillen op te treden bij de variabelen tussen de versies van het video-experiment. Hetzelfde gold ook wanneer enkel gekeken werd naar proefpersonen met niet-medische beroepen. Er bleek wel een verschil te zijn in de mate van inleving tussen medische en niet-medische beroepen. Proefpersonen met een medisch beroep hadden een significant lager inlevingsvermogen dan proefpersonen met een niet-medisch beroep.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren