Risicorelevant wordt risicobewuster. Een evaluatie van het meerjarenperspectief (2019-2022) op risicorelevante bedrijven

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-08-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek focust zich op de veiligheidscultuur bij risicorelevante bedrijven. Het Brabantse Bestuurlijke Platform Omgevingsrecht (BPO) heeft een project risicorelevante bedrijven opgestart. De veiligheidsregio Brabant-Noord, omgevingsdienst Brabant-Noord en de waterschappen hebben samengewerkt aan een aanpak om een betrouwbare overheid te creëren, een verhoogd veiligheidscultuur te verkrijgen bij risicorelevante bedrijven en de risicobeheersing vergroten van de risicorelevante bedrijven. De aanpak wordt beschreven in het meerjarenperspectief 2019-2022. Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de effectiviteit van het meerjarenperspectief risicorelevante bedrijven, om te kijken in hoeverre het meerjarenperspectief bijgedragen heeft aan een groter risicobewustzijn bij risicorelevante bedrijven. De aanpak uit het meerjarenperspectief zal in deze masterscriptie geëvalueerd worden. De hoofdvraag van deze masterscriptie luidt als volgt: In hoeverre zijn de risicorelevante bedrijven risicobewuster geworden door de aanpak uit het meerjarenperspectief van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht? Aan de hand van wetenschappelijke literatuur zijn er vijf succesfactoren opgesteld voor het verhogen van het risicobewustzijn. Dit zijn: wederzijds vertrouwen, bekwaamheid, waarneming, sturing & toezicht en participatie. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er niet volledig voldaan wordt aan alle succesfactoren. De bedrijven zijn nog niet volledig ontwikkeld om alle gevaren en risico’s te herkennen en daarvoor de juiste maatregelen op te stellen, maar zij zijn wel verbeterd hierin.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen