Een ernstige bedreiging voor de patiëntveiligheid of de zorg. Kwalitatieve analyse van IGJ-onderzoeken naar disfunctionerende zorgverleners

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-12-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is een kwalitatieve analyse uitgevoerd om in kaart te brengen welke (combinaties van) condities (het risico op) disfunctioneren bij zorgverleners kunnen verklaren. Daartoe is een theoretisch model voor disfunctioneren ontwikkeld, afgeleid van het JDR-model, waarin condities zijn geplaatst en getoetst met een crisp set Qualitative Comparative Analysis (QCA). Dat heeft verschillende verklaringsrichtingen opgeleverd. Er zijn geen noodzakelijke condities aangetoond. Een gebrek aan vaardigheden en een neiging tot solistisch werken dragen mogelijk bij aan het risico op disfunctioneren en kunnen duiden op noodzakelijkheid. Verschillende configuraties van voldoende condities zijn geïdentificeerd. Een gebrek aan zelfevaluatie draagt mogelijk als voldoende conditie bij aan het risico op disfunctioneren, eventueel in combinatie met een gebrek aan steun op het werk of baanzekerheid. Een negatief psychisch welzijn hangt ook samen met disfunctioneren, veelal samen met niet-universitaire specialismen. Ook oudere vrouwen met een niet-universitair specialisme disfunctioneren vaker. Tot slot komen verslavingen en seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak voor in combinatie met solistisch werken als risicovergrotende condities voor disfunctioneren. Het onderzoek heeft bijgedragen aan de kennis over disfunctioneren en het uitvoeren van een QCA. Vervolgonderzoek biedt kansen voor doorontwikkeling van de onderzoeksmethode, uitbreiding van theorie en verdere toetsing van condities met andere datasets.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation