Het doorbreken van muren. Een onderzoek naar de factoren voor een succesvolle intersectorale samenwerking

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-12-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het onderzoek ‘het doorbreken van muren’ richt zich op de intersectorale samenwerking tussen de verschillende directies van het DGB. Dit heeft geleid tot de volgende hoofdvraag: ‘In hoeverre is het DGB succesvol in termen van intersectorale samenwerking?’. In dit onderzoek zijn zeven factoren opgesteld voor een succesvolle intersectorale samenwerking: urgentie, steun voor het samenwerkingsverband, verwachtingen betreft het samenwerkingsverband, leiderschap, beschikbare middelen, werkwijze in het samenwerkingsverband en evalueren van het resultaat. Om antwoord te geven op de hoofdvraag is er gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden, namelijk interviews. Uit de interviews is gebleken dat het DGB succesvol is in termen van intersectorale samenwerking wanneer gekeken wordt naar de factoren urgentie, verwachtingen betreft het samenwerkingsverband en leiderschap. Het DGB is niet succesvol in termen van intersectorale samenwerking wanneer gekeken wordt naar de factoren steun voor het samenwerkingsverband, beschikbare middelen, werkwijze in het samenwerkingsverband en evalueren van het resultaat. Naast de gevonden factoren in de literatuur zijn twee factoren tijdens de interviews naar voren gekomen die van invloed zijn op het succes van de intersectorale samenwerking binnen het DGB. Deze factoren zijn de can-do mentaliteit en de implementatie van de TVB’n uit het BBD. Beide factoren zijn van negatieve invloed op de intersectorale samenwerking.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation