Samen Leren Veranderen - Over het potentieel van focusgroepen in de strijd tegen voedselverspilling in de horeca

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-02-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Jaarlijks gaan er grote hoeveelheden voedsel verloren in de Nederlandse restaurantsector. Het aanpakken van deze voedselverspilling is mogelijk, maar niet iedere restaurateur vertoont een actieve houding tegen voedselverspilling. Hierdoor gaat er meer voedsel verloren dan nodig. De Rijksoverheid probeert daarom in samenwerking met verschillende brancheorganisaties een gedragsverandering teweeg te brengen onder restaurateurs. In dit onderzoek is bestudeerd wat de rol van focusgroepen hierin kan zijn. De zelfeffectiviteitstheorie en de theorie van gepland en beredeneerd gedrag, twee bekende theorieën over gedragsverandering, zijn gebruikt om focusgroepen op te zetten met als doel het beïnvloeden van gedrag. Deze twee theorieën stellen namelijk dat invloed op gedrag mogelijk is met behulp van verschillende typen bijeenkomsten. Dit onderzoek is daarom niet alleen praktijkgericht maar ook methodisch van aard (kunnen focusgroepen gedrag in het algemeen beïnvloeden). Uit het onderzoek blijkt dat de twee georganiseerde focusgroepen invloed uitoefenden op de intentie van gedrag en voor een toegenomen bewustwording zorgden onder de deelnemers. Echter, meer onderzoek is nodig om de relatie tussen focusgroepen en intentie of gedrag te bevestigen. Daarnaast lijkt het er op dat het voor de restaurantsector nog te vroeg is om focusgroepen succesvol in te kunnen zetten.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen