Vreemde talen in advertenties: een onderzoek naar de motieven van reclamemakers voor het gebruik van vreemde talen in communicatie-uitingen

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-06-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De effecten van vreemde talen blijkt een populair onderwerp van onderzoek onder wetenschappers. In deze onderzoeken is het begin van de ontwerpketen echter overgeslagen, namelijk de reclamemaker zelf. Schellens en Maes (2000) geven aan dat de ontwerpketen bestaat uit verschillende fases: analyse, ontwerp, ontwikkeling, implementatie en evaluatie. Omdat wetenschappelijk onderzoek zich vooral gericht heeft op de implementatie en evaluatie, met andere woorden de effecten van een vreemde taal, en in mindere mate op analyse, ontwerp en ontwikkeling, is er sprake van een kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Een mogelijk gevolg hiervan is dat de wetenschap wellicht onderzoek doet naar motieven en effecten die in de praktijk niet van belang blijken. Deze studie richt zich daarom op het begin van de ontwerpketen, de hoofdvraag hierbij is als volgt: welke motieven heeft een reclamemaker voor het gebruik van een vreemde taal in een communicatie-uiting voor Nederlandse consumenten?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren