Sturing op de winkelvastgoedmarkt : Een onderzoek naar de relatie tussen sturingsinitiatieven op de winkelvastgoedmarkt en de aantrekkelijkheid van Nederlandse binnensteden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De aantrekkelijkheid van de binnenstad staat hoog op de agenda van veel dorpen en steden. De binnenstad is van oudsher de economische motor en het visitekaartje van de stad. Gezien de alarmerende nieuwsberichten omtrent leegstand, is sturing noodzakelijk om de aantrekkelijkheid van binnensteden te doen vergroten Er wordt op nationale schaal veelvuldig geëxperimenteerd met nieuwe samenwerkingsvormen, waarbij gemeenten, vastgoedeigenaren en ondernemers samenwerken. Gemeenten zitten echter met de handen in het haar over oplossingen en de juiste aanpak om de leegstand te lijf te gaan en daarmee de aantrekkelijkheid van binnensteden te vergroten. Om binnensteden aantrekkelijk te houden voor de consument dient de aandacht uit te gaan naar de aanpak van leegstand (Rozendaal, in platform binnenstadsmanagement, 2011, pp. 19-21). In de praktijk blijkt dat gemeenten ieder op haar manier trachten om sturing te geven om de aantrekkelijkheid te vergroten. Vandaag de dag is nog niet onderzocht in hoeverre de verschillende sturingsinitiatieven effect hebben op de aantrekkelijkheid en welke contextuele factoren van invloed zijn op de keuze van een sturingsinitiatief (Evers, Kooijman & van der Krabben, 2011, p. 297). In deze master thesis staat de volgende hoofdvraag centraal: ‘In hoeverre beïnvloeden sturingsinitiatieven op de winkelvastgoedmarkt de aantrekkelijkheid van Nederlandse binnensteden en welke voorwaarden zijn bepalend voor de bruikbaarheid van een sturingsinitiatief?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen