Meer is minder. Over de deïmplementatie van indicatoren in drie ziekenhuizen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Onder invloed van gereguleerde marktwerking in de gezondheidszorg is het aantal indicatoren dat ziekenhuizen aanleveren sterk toegenomen. Deze groei lijkt door negatieve neveneffecten zijn doel voorbij te schieten, vandaar dat experimenten onderzoeken of er indicatoren gedeïmplementeerd kunnen worden. Er is echter onduidelijkheid over welke factoren het succes van deïmplementatie beïnvloeden. In deze thesis zijn aan de hand van casestudy-onderzoek in drie ziekenhuizen acht mogelijke factoren onderzocht. De ambiguïteit van het beleid, de omgeving van het ziekenhuis, de organisatiecultuur, het getoonde leiderschap en het ‘weten’, ‘kunnen’ en ‘willen’ van de zorgverleners bleken van invloed op het succes van de deïmplementatie. De invloed van het ‘moeten’ van zorgverleners kon niet worden gevonden. Hiermee is een bijdrage geleverd aan een onderzoeksonderwerp dat relatief jong is. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het identificeren van nieuwe factoren, invloed kunnen kwantificeren of de interactie tussen factoren kunnen onderzoeken.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation