In dei nomine feliciter! “We blijven dus katholiek!’’: een onderzoek naar de argumenten voor de katholiciteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen in de jaren 1958 – 1975.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie is de discussie rondom de confessionele grondslag van de Nijmeegse universiteit in de jaren 1958 – 1975 in kaart gebracht. Hierbij is gefocust op de conservatieve kant: wie wilden de confessionele grondslag uitdrukkelijk voor de universiteit bewaren, en waarom? En wat was het draagvlak hiervoor bij het meer progressieve gedeelte van de katholieken op de universiteit? Er kan geconcludeerd worden dat de conservatieve grondslag van de universiteit in de onderzochte jaren niet wezenlijk in gevaar is geweest: het draagvlak voor het behoud van de ‘K’ was, van progressief tot conservatief, breed aanwezig, zeker onder de hoogleraren. Daarnaast kan geconstateerd worden dat de argumenten veelal zijn onder te verdelen in ideologische en praktische argument. Een ideologisch argument is bijvoorbeeld ‘’het kijken met de katholieke bril’’ bij medisch-ethische vakken en een praktisch argument vinden we in het benoemingsbeleid. Als confessionele (bijzondere) universiteit was men niet gebonden aan de Minister van Onderwijs voor benoemingen van hoogleraren, maar aan het episcopaat. Als bijzondere universiteit kon er zodoende een meer eigen, ‘vrijer’ benoemingsbeleid gevoerd worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation