Interne of externe evaluatie door de Europese Commissie

Keywords
Thumbnail Image
Date
2012-11-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit artikel wordt een onderzoek gepresenteerd naar de keuze tussen interne en externe evaluatie bij wetgevingsevaluaties in opdracht van de Europese Commissie. Zelf benadert de Commissie haar evaluatiepraktijk op een rationele, managementachtige wijze met weinig aandacht voor het politieke aspect dat aan evaluaties verbonden is. Het is echter maar de vraag of deze benadering terecht is, of dat politieke factoren nog een belangrijke rol spelen. Om dit te onderzoeken zijn hypothesen geformuleerd over de factoren die de keuze tussen een interne dan wel externe evaluatie kunnen beïnvloeden. Deze variabelen zijn de besteding van publieke middelen, het type evaluatie, de politieke gevoeligheid van de betreffende wetgeving en het werken onder tijdsdruk. Door middel van een binomiale logistische regressieanalyse is de invloed van deze variabelen onderzocht. Deze analyse liet zien dat deze variabelen van invloed zijn op deze keuze, echter niet steeds op de wijze die werd verwacht. Wat wel overeenkomt met de verwachting is dat een grotere politieke gevoeligheid de kans op een externe evaluatie vergroot. Ook de verwachting dat bij tijdsdruk de kans op een interne evaluatie groter is wordt bevestigd. Hier staat tegenover dat, in tegenstelling tot de verwachting, de kans op een interne evaluatie groter is indien een oordeel moet worden geveld, of indien de evaluatie wetgeving betreft waarbij publieke middelen zijn toegepast. Hierin verschilt de evaluatiepraktijk van de Europese Commissie dus van de gangbare theorieën. Een kritische benadering van de evaluatiepraktijk van de Commissie met aandacht voor politieke factoren lijkt dan ook gevraagd.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation