Durft ge niet, kunt ge niet, wilt ge niet? Het verzet van Nederlandse corporale studenten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een onderzoek naar het verzet van corporale studenten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het werkstuk werpt een blik op de situatie van de corporale student voorafgaand en tijdens de Tweede Wereldoorlog en geeft een verklaring voor het massale verzet onder deze studenten. Studentenverenigingen die zichzelf uit protest tegen antisemitische maatregelen ontbonden gingen vaak ondergronds door en bleken in veel gevallen de stuwende kracht achter het studentenverzet. Met behulp van verschillende media wisten ze effectief druk uit te oefenen op het geweten van de student en zorgden ze ervoor dat een groot gedeelte van hen niet de loyaliteitsverklaring van de Duitsers ondertekenden. Het ondertekenen van de verklaring hield in dat je beloofde je te onthouden van iedere illegale actie tegen het Duitse Rijk. Het niet ondertekenen van deze verklaring was een uiting van verzet en werd bestraft met deportatie. Dit zorgde ervoor dat uiteindelijk ongeveer 40% van de studenten vanaf 1943 hebben moeten onderduiken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation