Opvattingen van leerkrachten over Engels in het basisonderwijs en vroeg vreemdetalenonderwijs in het Engels - Een vergelijkend onderzoek naar VVTO-leerkrachten en niet-VVTO-leerkrachten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-08-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er is een verschuiving plaats aan het vinden in het basisonderwijs wat betreft het onderwijzen van Engels: het wordt steeds vroeger aangeboden. In dit onderzoek werd met vragenlijsten onderzocht hoe leerkrachten op VVTO-scholen en niet-VVTO-scholen (reguliere scholen) hier tegenover staan. De onderzoeksresultaten laten zien dat leerkrachten van deze verschillende typen scholen op wat betreft de negatieve kanten van VVTO-Engels verschillen in hun opvattingen, maar op andere componenten niet (altijd). Over het algemeen zijn leerkrachten van beide type scholen positief over EIBO en VVTO-Engels. Wanneer er tussen beide typen docenten verschillen gevonden worden, zijn VVTO-docenten positiever. Verder blijkt het dat er niet altijd een relatie bestaat tussen de taalvaardigheid in het Engels van de docent en de opvattingen tegenover VVTO en EIBO. Dit verband is er wel tussen de taalvaardigheid en de positieve kanten van EIBO en het onderwijzen van VVTO-Engels. Ook is er een verband gevonden tussen de eigen inschatting van de taalvaardigheid in het Engels van de leerkracht en de eigen inschatting van de vakdidactische vaardigheid in het geven van Engels.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren