Maak je niet dik; dun is de mode? De effecten van dunne versus volle modellen in advertenties.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt onderzocht wat het effect is van dunne versus volle modellen op de overtuigingskracht van advertenties. Eerdere onderzoeken tonen verschillende resultaten van het effect van dunne versus volle modellen op de overtuigingskracht van advertenties. In dit onderzoek zijn beperkingen van eerdere onderzoeken ondervangen en wordt er antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: Wat is de invloed van dunne versus volle modellen op de gepercipieerde aantrekkelijkheid van het model en de overtuigingskracht van advertenties voor verschillende producten en welke processen spelen hierbij een rol? Er wordt onderzocht of de processen wishful identification, waargenomen gelijkheid, symbolic self-completion, materialisme en aantrekkelijkheid van invloed zijn. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is er een experiment uitgevoerd waarbij de overtuigingskracht van advertenties is gemeten. De proefpersonen (alleen vro! uwen) kre gen vier advertenties te zien met vier verschillende producten (schoonheidsgerelateerd en niet-schoonheidsgerelateerd x lage en hoge betrokkenheid) en met een dun of vol model. De proefpersonen zagen alleen een dun model of alleen een vol model. Uit de resultaten bleek dat het dunne model zorgt voor een positievere attitude ten opzichte van het merk dan volle modellen, ongeacht welk product. Dunne modellen bleken ook te zorgen voor een positievere attitude ten opzichte van het product dan volle modellen bij de laag- en hoogbetrokken niet-schoonheidsgerelateerde producten. Ten slotte bleek de koopintentie hoger bij het dunne model bij dan het volle model wanneer vrouwen het model aantrekkelijk vonden, dan wanneer vrouwen het model minder aantrekkelijk vonden, ongeacht welk product. De overtuigingskracht van het dunne versus het volle model was bij de andere variabelen gelijk. De verschillende processen blijken weinig invloed te hebben. De resultaten van dit onderzoek geven a! an dat ad verteerders beter dunne dan volle modellen kunnen gebruiken in advertenties, omdat dunne modellen bij verschillende overtuigingsvariabelen overtuigender zijn dan volle modellen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren