Stephen King is Dead to Me

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-08-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze scriptie is opgezet met als doel uit te zoeken of lezers en professionele critici in het Verenigd Koninkrijk andere criteria hanteren bij het recenseren van horrorromans. Om deze mogelijke verschillen te onderzoeken, zijn er drie casusonderzoeken opgezet met drie Engelse horror-bestsellers. Deze casussen bevatten een corpus aan recensies van zowel online lezerspubliek als professionele critici. De experimenten binnen het onderzoek werden uitgevoerd volgens een herziene versie van de evaluatiedomeinen-model van Linders & Op de Beek (2009). Door middel van dit model zijn alle evaluerende uitspraken uit het corpus gecodificeerd, geteld, verzameld en geanalyseerd. Deze analyse wees uit dat het online lezerspubliek over het algemeen de tendens heeft om horrorromans te evalueren vanuit eigen verwachtingen van de tekst, en in het bijzonder van de auteur van de roman. De professionele critici tonen een tendens om horrorromans specifiek niet te evalueren gebaseerd op het genre van de roman, en om juist breder te kijken naar de grootte en efficiëntie van de roman. Deze scriptie bespreekt verder ook de beperkingen van het Linders & Op de Beek-model (2009), en betoogt dat het model nader onderzoek vergt en daarmee ook regelmatig herzien moet worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation