Bouwen op bewegend fundament : Een studie naar het versterken van samenhang tussen sociale wijkteams, Veiligheidshuizen en ZSM

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-09-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het Nederlandse openbaar bestuur is in beweging. Na de transitie volgt de transformatie. Anders werken noodzaakt het leggen van nieuwe verbindingen. Om integraal te werken moeten beleidsterreinen met elkaar worden verbonden, verschillen in schaalniveau worden overbrugd en moeten uiteenlopende werkwijzen op elkaar worden aangesloten. Een relevante maar lastige opgave; het creëren van samenhang blijkt verre van vanzelfsprekend. In dit onderzoek is gekeken naar het versterken van samenhang tussen sociale wijkteams, Veiligheidshuizen en ZSM. In het creëren van samenhang blijkt het Veiligheidshuis een verbindende rol te spelen; de relaties ontwikkelen zich autonoom en komen samen in het Veiligheidshuis. De gemeente Leeuwarden is in dit onderzoek als critical case centraal gesteld en een best practice gebleken in het structureren van de samenwerking tussen wijkteams en Veiligheidshuis. Op initiatief van de gemeente is de Aanpak ter Voorkoming van Escalatie ontwikkeld: een triage-instrument dat duidelijkheid moet verschaffen over moment van opschaling en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Dit model is op hoofdlijnen geformuleerd en wordt in samenwerking met het veld uitgewerkt. In de implementatie leidt dit vooralsnog tot interpretatieverschillen. Echter, de eenduidige regie en investering vanuit de gemeente op de implementatie leiden tot vertrouwen onder betrokkenen. Ook speelt de adviesfunctie van het Veiligheidshuis een belangrijke rol. Door het contact tussen wijkteam en Veiligheidshuis informeel en laagdrempelig te organiseren, worden veel operationele problemen opgelost en groeit de onderlinge relatie. Het verder ontwikkelen van deze relatie mag met vertrouwen worden bezien. Enkel het betrekken van andere ketenpartners vraagt nadrukkelijker om aandacht.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation