Sheep and Clouds. De betekenis van plaats, lokale geschiedenis en ervaring in Chris Drury’s Cloud Chambers en Andy Goldsworthy’s Sheepfolds

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-01-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie wordt de betekenis van plaats, lokale geschiedenis en ervaring in Chris Drury’s Cloud Chambers (1996-2019) en Andy Goldsworthy’s Sheepfolds Project (1996-2009) onderzocht. De onderzochte werken worden besproken in de bredere context van het oeuvre van beide kunstenaars. Zowel Drury (1948) als Goldsworthy (1956) zijn Britse land art kunstenaars met een gedegen internationale reputatie en een brede belangstelling voor de relatie tussen mens, natuur, landschap en milieu, die op verschillende manieren tot uiting komt in hun werk in en met het landschap. De bezochte werken, twee Cloud Chambers en tien Sheepfolds, zijn opgetrokken uit plaatselijk materiaal in een traditionele dry-stone walling en corbelling techniek. Waar Goldsworthy’s werk een sterk lokaal karakter heeft en verbonden is met de agrarische geschiedenis van de locatie, heeft Drury’s werk een meer universeel karakter met transcendente aspecten. Het theoretisch kader behelst literatuuronderzoek op het gebied van fenomenologie, receptie-esthetica, en het begrip genius loci.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation