Strategie in Praktijk

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-09-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Strategie binnen small medium enterprises, ook wel middelkleine organisaties, is een onderwerp dat in de literatuur veel genoemd wordt. Met name de relatie tussen het strategieproces en de performance van de organisatie is interessant en al veel onderzocht. In dit onderzoek wordt de focus gelegd op dit strategieproces in middelkleine organisaties, maar wel vanuit het perspectief van de strategy-as-practice benadering. Het doel van dit onderzoek is tweeledig waarbij (1) een analyse gemaakt wordt van een middelkleine organisatie en het strategieproces met de focus op strategy practitionars, practices en praxis. Daarnaast (2) doet dit onderzoek specifieke aanbevelingen aan de middelkleine organisatie op basis van hun strategieproces in relatie tot de performance van de organisatie. In het kader van dit onderzoek is een middelkleine onderneming als casestudie geanalyseerd waarbij onderscheid gemaakt is in drie verschillende managementniveaus, te weten het seniormanagement, middenmanagement en het lijnmanagement. Dit onderzoek levert nieuwe inzichten op het gebied van de rol van de strategieactoren en het belang van het kennisniveau van deze actoren bij het doorlopen van strategische activiteiten en het gebruik van strategietools. Ook laat dit onderzoek een wezenlijk verschil zien in hoe organizational goals gedefinieerd worden op de verschillende managementlagen en het belang van synergie hierbij.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen