Thuis in de HRM-gesprekscyclus. Een onderzoek naar de invloed van hybride werken op de HRM-gesprekscyslus

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-07-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze thesis is onderzocht in welke mate hybride werken van invloed op de HRM-gesprekscyclus bij publieke organisaties. Deze cyclus bestaat uit een viertal gesprekken, namelijk het planningsgesprek, het functioneringsgesprek, het beoordelingsgesprek en het ontwikkelingsgesprek. Onder hybride werken wordt in dit onderzoek het gedeeltelijk werken thuis en gedeeltelijk werken op kantoor verstaan.. Aan de hand van de theorie is naar voren gekomen dat een zestal factoren van invloed zijn op de HRM-gesprekscyclus. Na het houden van interviews bleek dat het opstellen van doelen niet of nauwelijks wordt beïnvloed door het hybride werken. Daarentegen wordt het beoordelingssysteem en de objectiviteit van de gesprekken wel gedeeltelijk beïnvloed. En tot slot is hybride werken wel van invloed op de managementstijl, de cultuur van de organisatie en de competenties van werknemers. Deze interviews zijn gehouden bij de gemeente Utrecht, Haarlemmermeer, Arnhem en Loon op Zand. Aan de hand van de resultaten zijn aanbevelingen gedaan voor het uitvoeren van de HRM-gesprekscyclus in de toekomst wanneer meer hybride gewerkt zal gaan worden bij publieke organisaties.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation