De onontkoombare vloedgolf van nepnieuws.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Vanwege verschillende gebeurtenissen, zoals de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 en de coronapandemie, is het gebruik van de term nepnieuws in de samenleving flink toegenomen. Ook steeds meer wetenschappers zijn zich gaan buigen over dit fenomeen, waardoor ook het aantal wetenschappelijke artikelen over nepnieuws is toegenomen. In dit onderzoek werd er een systematische bespreking van de literatuur over nepnieuws uit 2020 en 2021 uitgevoerd, om zo een overzicht te kunnen geven van recent wetenschappelijk onderzoek naar nepnieuws binnen de discipline van de communicatiewetenschap. Er werden 37 artikelen geanalyseerd, waarbij er werd gekeken naar het onderwerp, de resultaten en de suggesties voor vervolgonderzoek. Uit deze analyse kwamen vier overkoepelende thema's over nepnieuws naar voren, namelijk: hoe nepnieuws gedefinieerd wordt, hoe nepnieuws werkt, wat de gevolgen van nepnieuws zijn en hoe we kunnen omgaan met nepnieuws. Binnen deze vier thema's werden verschillende subthema's onderscheiden: definities van nepnieuws in de literatuur versus hoe mensen tegen nepnieuws aankijken, de verspreiding van nepnieuws, factoren die van invloed zijn op de geloofwaardigheid van nepnieuws, derdepersoonsperceptie, de gevolgen van nepnieuws voor democratie en politiek, de gevolgen van nepnieuws voor individuen, strategieën om de gevolgen van nepnieuws te beperken en de rol van factchecking.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren