Duurzame-energiecollectieven : Een onderzoek naar de motieven en levensstijl van burgers die zich sterk maken voor decentrale duurzame energie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-03-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het kader van de Europese 20-20-20 doelstellingen zou Nederland in 2020 20% van haar energie op een duurzame manier moeten opwekken. In 2011 was het aandeel duurzame energie 4,3% en het ziet er naar uit dat we in 2020 niet verder komen dan 12%. Hoewel overheid en bedrijfsleven zich nog te passief opstellen, laten burgers zien dat zij duurzame energie wel belangrijk vinden. Steeds meer burgers verenigen zich namelijk in particuliere energiecoöperaties, in dit onderzoek ook wel duurzame-energiecollectieven genoemd (DEC). Om een beter beeld te krijgen van de mensen die lid worden van dergelijke collectieven, staat in dit kwalitatieve onderzoek de volgende vraag centraal: In hoeverre is er samenhang tussen het motief van mensen om lid te worden van een duurzaam energiecollectief en de waarde die zij hechten aan duurzaamheid in hun levensstijl?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen