Energiek netwerken. Een verkennend onderzoek naar het sociale netwerk van de Vereniging EnergieCoöperatie Gelderland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Energiecoöperaties vormen een grote potentie in de energietransitie. Hierbij is er een trend te zien dat deze coöperaties steeds meer met elkaar en met andere organisaties verbonden zijn, waardoor een steeds groter groeiend sociaal netwerk ontstaat. Wat binnen deze trend past, is het ontstaan van ‘koepelorganisaties’ zoals de Vereniging EnergieCoöperaties Gelderland (VECG). Dit onderzoek brengt in beeld wat de meerwaarde van het netwerk van de VECG is ten opzichte van andere netwerken waarin de coöperaties zich kunnen bevinden. De weak/strong ties-benadering van Granovetter (1973) vormt de kern van deze analyse. Deze ‘weak’ en ‘strong’ ties worden geduid in termen van ‘rollen’ en ‘resources’. Om deze concepten te onderzoeken, is er gebruik gemaakt van een ‘mixed methods design’: een kwantitatieve survey is gecombineerd met kwalitatieve interviews. De analyse heeft twee andere netwerken geïdentificeerd waarmee het netwerk van de VECG is vergeleken: lokale netwerken en het netwerk van de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM). Deze netwerken worden gekenmerkt door ‘strong ties’ en de meer sociale resources die worden uitgewisseld. De meerwaarde van het netwerk van de VECG ligt in de vele ‘weak ties’ die er te vinden zijn, die voornamelijk op het gebied van kennisresources een kans vormen voor de toekomst. Kernwoorden: sociale netwerken; energiecoöperaties; mixed methods design
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen