Aantrekkelijke kantoorlocaties; Inzicht in de locatiefactoren van kantoren voor aantrekkelijke kantoorlocaties

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-07-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Via een model wordt kantorenleegstand verklaard door middel van data voor gemeenten en wijken voor 6 jaar in vier Nederlandse steden. Structurele kantorenleegstand is een groot probleem in Nederland, vooral tijdens en na de crisis was de impact hiervanzichtbaar. Het transformeren van oude, lege kantoren tot woningen wordt de laatste jaren gezien als remedie. Maar hiermee is de kantorenleegstandproblematiek op langer termijn niet verholpen. Gebrek aan analytisch inzicht in woon-werkdynamieken is een belangrijke verklaring. In dit onderzoek zijn eerst dertig kantoorlocaties vastgesteld naar 6-cijferigepostcode in kantoorlocaties in Amsterdam, Eindhoven, Delft en Amersfoort. Hiervoor is daarna de totale kantorenleegstand zes opeenvolgende jaren (2012-2017) vastgesteld. Voor elk jaar zijn gemeentelijke en wijkdata verzameld. Daarna is gekeken naar verschillen tussen de steden. De vier steden hebben een verschillende beleidsfocus en de positie ten opzichte van de Randstad een Pre voor gemeenten. Tot slot is gekeken naar het effect per variabelen ongeacht het jaar via een mixed methods regression. De variabelen voor de stadskenmerken en stedelijke bereikbaarheid zijn het meest bepalend voor de leegstand (12,4% en 11,4%). De belangrijkste factoren voor een lagere kantorenleegstand zijn: meer hoogopgeleiden en kleine woon-werkafstand voor de gemeente, meer winkelvoorzieningen en kleine afstand tot treinstation op wijkniveau en campus- centrum- en stationslocaties.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen