Logo's door leken: Representatie van de kernwaarde innovatie in logo's ontworpen door jongvolwassenen en vijftigplussers.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-06-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Organisaties kunnen kernwaarden verwerken in hun logo’s om hun bedrijfsidentiteit uit te stralen (Foroudi, Melewar & Gupta, 2017). Waar in eerder onderzoek naar de relatie tussen logo’s en kernwaarden voornamelijk vooraf ontworpen logo’s werden voorgelegd aan respondenten, laat dit onderzoek respondenten de kernwaarde innovatie encoderen in een logo. Daarnaast is onderzocht of leeftijd van invloed was op de representatie van het begrip innovatie in logo’s. De drie hypothesen veronderstelden een verband tussen leeftijd en ontwerpkeuzes op het gebied van vorm en kleur en een overeenkomst tussen jongvolwassenen en vijftigplussers in voorkeur voor schreefloze lettertypes die vervaagd of deels weggevallen waren. Uit de resultaten blijkt dat alle hypothesen grotendeels verworpen worden. Dit toont aan dat er geen verband bestaat tussen leeftijd en opvatting over de representatie van de kernwaarde innovatie in logo’s. Wanneer leeftijd buiten beschouwing werd gelaten, bleken er echter wel voorkeuren in kleur, vorm en lettertype om de kernwaarde innovatie te representeren in logo’s. Deze resultaten dragen bij aan de definiëring van de kernwaarde innovatie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren