Een Milieusensor in je tuin. Een studie naar burgerparticipatie in burgersensornetwerken

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-03-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie wordt de burgerparticipatie van het burgersensornetwerk Smart Emission onderzocht. Met behulp van relatief goedkope sensoren kunnen burgers in Nijmegen de milieukwaliteit in hun directe leefomgeving meten. De burgers hebben via een website toegang tot de meetwaarden en worden zo empowered om zelf informatie te verzamelen over hun leefomgeving. In deze studie is middels actieonderzoek de burgerparticipatie van Smart Emission opgezet. De onderzoeker heeft actief deelgenomen in het opzetten van de burgerparticipatiestrategie. Allereerst heeft er een vergelijkende casestudy plaatsgevonden van vergelijkbare netwerken. Vervolgens zijn burgers bij het project betrokken en is onderzocht waarom zij meedoen en wat hun wensen en doelstellingen zijn. Ook is gekeken naar de wensen en doelstellingen van het project Smart Emission. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken is er gezocht naar een passende rol voor de burger binnen Smart Emission. Ten slotte heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van zowel de rollen die zijn ingenomen, als van de uitvoering van de burgerparticipatie.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen