Leuk plaatje, onduidelijke boodschap: Kwalitatief onderzoek naar metaforen in communicatie gericht op gedragsverandering.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-06-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterscriptie wordt verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek naar de impact van metaforen in persuasieve boodschappen over vleesconsumptie in relatie tot klimaatverandering. Metaforen kunnen namelijk onder bepaalde voorwaarden een effectief middel zijn om ontvangers te overtuigen. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verwerven in de opvatting van ontvangers over deze metaforen. Meer inzicht kan bijdragen aan het ontwerpen van metaforen die leiden tot overtuiging en daarmee bijdragen aan gedragsverandering. Daartoe werden twee focusgroep-interviews gehouden, die drie perspectieven tonen op de opvattingen van participanten over metaforen. Als eerste zijn metaforen in het algemeen besproken, vervolgens metaforen specifiek over vleesconsumptie in relatie tot klimaatverandering en tenslotte gaven de participanten aan hoe een metafoor in een campagne over vleesconsumptie in relatie tot klimaatverandering er uit zou moeten zien. Dit resulteert in een schema bestaande uit drie stappen van het verwerkingsproces van een metafoor die een ontvanger moet doorlopen om overtuigd te raken en welke stappen kunnen leiden tot gedragsverandering. De stappen betreffen aandacht voor de metafoor, interpretatie van de metafoor en acceptatie van het standpunt. In deze studie worden verschillende factoren gedefinieerd die van invloed zijn op het doorlopen van deze stappen. Deze factoren kunnen worden gebruikt om de metafoor af te stemmen op de ontvanger. Op deze manier kan de metafoor beter aansluiten bij de opvattingen van de ontvangers en daarmee effectiever zijn. Ontwerpers houden namelijk nog te weinig rekening met de ontvangers, waardoor een metafoor vaak verkeerd of niet geïnterpreteerd kan worden door de ontvangers. Met betrekking tot metaforen over vleesconsumptie in relatie tot klimaatverandering kan geconcludeerd worden dat de doelgroep divers is en de opvattingen over deze metaforen eveneens divers zijn. Ontwerpers van deze metaforen moeten daarom het ontwerp afstemmen op de subdoelgroepen ontvangers.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren