Had ik maar (niet)...

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-05-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit verkennende, vergelijkende onderzoek is aan de hand van literatuuronderzoek en zes semigestructureerde diepte-interviews onderzocht welke overeenkomsten en verschillen er zijn wat betreft de inhoudelijke kenmerken van de levensbeschouwing van 75-plussers met en zonder levensspijt. Uit het onderzoek blijkt dat de meest prominente overeenkomsten het geloof in God betreffen, het ervaren van God als steun, het zien van de mens als zijnde aan het roer van het leven en de waarden die de levensbeschouwing van de beide groepen kenmerken. Opvallende verschillen zijn het agnostische godsbeeld, de agnostische houding ten aanzien van de vraag of er iets is na de dood, en de afwezigheid van concrete levensdoelen; deze aspecten zijn alleen een kenmerk van de levensbeschouwing van participanten zonder levensspijt.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen