Inzicht in bevlogenheid De relatie tussen bevlogenheid, emotional labor en self-efficacy.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bevlogenheid levert een bijdrage aan gezond en gelukkig (door)werken. De huidige studie is uitgevoerd met het doel inzicht te verwerven in de relaties tussen emotional labor en bevlogenheid en de mediërende rol van self-efficacy hierin. Ten eerste werd onderzocht in welke mate deep acting en surface acting gerelateerd zijn aan vitaliteit, toewijding en absorptie. Een positieve relatie tussen deep acting en vitaliteit, toewijding en absorptie werd verwacht. Daarentegen werd een negatieve relatie tussen surface acting en vitaliteit, toewijding en absorptie verwacht. Ten tweede werd de mediërende rol van self-efficacy hierin onderzocht. Verwacht werd dat self-efficacy deze relaties zou mediëren. Het onderzoek besloeg een online vragenlijst bestaande uit vragen aangaande deep- en surface acting, self-efficacy en vitaliteit, toewijding en absorptie. De onafhankelijke variabelen waren deep- en surface acting, de mediërende variabele was self-efficacy en de afhankelijke variabelen waren vitaliteit, toewijding en absorptie. De steekproef was een convenience sample geworven via LinkedIn (N = 309). De resultaten van meerdere regressieanalyses toonden positieve relaties aan tussen deep acting en toewijding en absorptie, maar niet vitaliteit. Er was geen sprake van mediatie van self-efficacy tussen deep acting en vitaliteit, toewijding en absorptie. Tevens wezen de resultaten negatieve relaties tussen surface acting en vitaliteit, toewijding en absorptie uit. Bij deze drie relaties was er sprake van partiële mediatie van self-efficacy tussen surface acting en vitaliteit, toewijding en absorptie. De conclusie is dat emotional labor gerelateerd is aan bevlogenheid en dat self-efficacy hierin een mediërende rol kan vervullen. Trefwoorden: Bevlogenheid - Emotional labor – Deep acting – Surface acting – Self-efficacy – vitaliteit – toewijding – absorptie
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme