Kann die App Speakteach, zum Selbstvertrauen der Schüler beitragen, sodass sie sich trauen, mehr in der Zielsprache zu sprechen?

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2020-12-15
Language
de
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een empirisch, kwantitatief onderzoek onder scholieren van een tweede klas op een voortgezet onderwijs school. Doel van het onderzoek is om na te gaan of, door middel van het inzetten van de App Speakteach, leerlingen meer zelfvertrouwen opbouwen en daardoor de doeltaal (in dit geval Duits) vaker durven te gebruiken. In dit onderzoek wordt uitgelegd waarom doeltaal = voertaal in de klas zou moeten worden gesproken en de redenen waarom dit in de praktijk te weinig gebeurt. De mogelijke factoren worden van zowel de zijde van de docent als van de zijde van de leerling toegelicht. De rol van spreekangst wordt besproken en het belang van passende en individuele feedback. De resultaten laten zien dat leerlingen weinig tot geen spreekangst bij het spreken van de doeltaal ervaren. Het beantwoorden van de onderzoeksvraag was in dit geval lastig omdat de vragenlijst hoofzakelijk uit vragen bestonden over het hebben (of niet hebben) van spreekangst en zelfvertrouwen. Desondanks levert dit onderzoek interessante resultaten op voor zowel docenten MVT als voor de ontwerper van de app Speakteach. Nader onderzoek zou moeten worden gedaan naar de redenen dat er door leerlingen weinig tot geen doeltaal = voertaal wordt gesproken tijdens de les.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Letteren