Concessiewisselingen in het OV: Een casestudy naar de wisseling in het drechtsteden, Molenlanden en Gorichem gebied

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het Nederlandse openbaar vervoer wordt sinds de invoering van de Wet Personenvervoer 2000 (hierna: Wp2000) geregeld door het concessiesysteem. Als gevolg daarvan zijn er ‘concessiewisselingen’ ontstaan maar deze wisselingen verlopen zelden probleemloos. Het doel van dit onderzoek is daarmee om te onderzoeken wat verklaringen daarvoor kunnen zijn. Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen onderzocht namelijk kennis en ervaring van de betrokkenen én de mate van ontwikkelvrijheid voor de vervoerder. Uit het onderzoek bleek dat er op basis van de casus DMG een verband is opgemerkt dat (een gebrek aan) kennis het verloop van een concessiewisseling op een negatieve manier kan beïnvloeden. Daarnaast bleek ook dat meer ontwikkelvrijheid in een concessie niet zorgt voor een wisseling met minder problemen. Het gaat er eerder om dat degene die een bepaalde eis/wens vaststelt ook echt degene is die de meeste ervaring op dat gebied heeft.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen