Inzicht in wijkniveau governance van klimaatadaptatie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-08-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze master thesis is onderzoek gedaan naar de verantwoordelijkheden bij klimaatadaptatie bij herstructureringswijken in het stedelijk gebied. De partijen die hierbij zijn onderscheiden zijn de gemeente, het waterschap, woningcorporaties en projectontwikkelaars. De verantwoordelijkheden van deze partijen kunnen verschillen per adaptatiethema (hittestress, wateroverlast, verdroging en waterveiligheid) en per fase van de beleidscirkel (beleidsvorming, -implementatie, -evaluatie en onderhoud). De verdeling van rollen en verantwoordelijken bij klimaatadaptatie op wijkniveau is een onderdeel van environmental governance. Daarom is onderzoek gedaan naar de governance structuur bij klimaatadaptatie op wijkniveau. De uitkomst van het onderzoek is gebaseerd op algemene interviews met de betrokken partijen. Deze kennis is aangevuld aan de hand van drie casestudies, te weten: Bergpolder en Feijenoord in Rotterdam en Malburgen in Arnhem.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen