Kikker, waar ben je? Pragmatisch taalgebruik bij Duitse volwassenen met High Functioning Autism.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2015-08-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
High Functioning Autism, kort HFA, is een stoornis die vooral te observeren is in sociaalcommunicatief gedrag. Ondanks het feit dat HFA ook bij volwassenen leidt tot problemen met het sociale leven en communicatieve functies is er meer literatuur te vinden over de problemen in verband met kinderen, waardoor het lastig wordt om behandelplannen en therapieën voor volwassenen met HFA te ontwikkelen. In het huidige onderzoek heb ik een objectief schema ontwikkeld om pragmatisch taalgebruik, dus het daadwerkelijke gebruik van taal, bij volwassenen met HFA te evalueren, en heb ik de scores vergeleken met een controlegroep zonder HFA. Ik heb aan de hand van een narratieve tekst gekeken naar de verhouding tussen relevante en niet-relevante informatie, de gemiddelde lengte van de uitingen en de verhouding tussen enkelvoudige en meervoudige uitingen. Verder heb ik onderzocht in hoeverre beide groepen van elkaar verschillen ten opzichte van de introductie van en het onambigue verwijzen naar de protagonisten, en heb ik ook de algemene taalmaten van beide groepen met elkaar vergeleken. Uit de analyse van de scores bleek dat de participanten met HFA geen verschillen toonden qua algemene taalmaten in vergelijking met de controlegroep, maar dat ze wel lager scoorden op bijna alle andere onderwerpen. De conclusie die ik hieruit heb kunnen trekken was dat er definitief pragmatische taalproblemen zijn bij volwassenen met HFA, en dat een objectief schema een goede basis kan vormen voor verder onderzoek en voor het ontwikkelen van gerichte behandelplannen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren