Doorwerking van bedrijventerreinenbeleid : Het convenant bedrijventerreinen, een belangrijke schakel!

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In Nederland waren in de periode 2005-2008 een derde van alle bedrijventerreinen verouderd. Dit maakt het onaantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen. Om deze veroudering tegen te gaan zijn er diverse aanbevelingen geweest. Na alle aanbevelingen van mogelijke oplossingen is uiteindelijk in 2009 het convenant bedrijventerreinen 2010-2020, dat centraal staat in dit onderzoek, vastgesteld door ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tegelijkertijd stelt het Rijk € 400 miljoen euro ter beschikking voor de herstructureringsopgave van de verouderde bedrijventerreinen in Nederland. In het convenant is afgesproken dat gemeenten regionaal samenwerken bij de planning en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Deze samenwerking wordt gecontroleerd door de provincie. Een andere afspraak binnen het convenant is de waarborging van het onderhoud en beheer van de bedrijventerreinen, het zogenaamde parkmanagement. Hiermee wordt de kwaliteit gewaarborgd en veroudering tegen gegaan. Verder hebben provincies provinciale herstructureringsplannen op moeten stellen. De naam 'Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020' is echter niet meer van toepassing. Het plan is gemaakt voor tien jaar, echter is deze periode teruggebracht tot en met 2013. Dit alles heeft te maken met de economische recessie en bezuinigingen in Nederland. Om gemeenten projectplannen te laten maken volgens dit convenant moet er doorwerking plaatsvinden. Nou is het bij veel gemeenten al doorgedrongen dat er regionale afspraken gemaakt dienen te worden bij de (her)structurering van bedrijventerreinen, om overschot aan en veroudering van bedrijventerreinen tegen te gaan. Centraal in dit onderzoek staat de vraag hoe het bedrijventerreinenbeleid (is) door(ge)werkt van het Rijk naar gemeenten. Dit wordt onderzocht aan de hand van theorieën over doorwerking van beleid. De huidige doorwerking wordt geanalyseerd aan de hand van empirisch onderzoek en deze resultaten worden vergeleken met hetgeen wat er in de theorieën over doorwerking verondersteld wordt. Bij het empirische onderzoek ligt de focus op de provincie Gelderland en de regio Achterhoek. In de regio achterhoek zijn de gemeente Doetinchem en Bronckhorst geïnterviewd. De centrale onderzoeksvraag is als volgt: In hoeverre en op welke wijze heeft het strategisch beleid van het 'Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020' doorgewerkt naar provinciaal en gemeentelijk beleid met betrekking tot (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen