Voordat de eerste schop in de grond gaat.Een empirisch onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de relaties van de provincie Noord-Brabant omtrent de bossenstrategie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-10-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van theorie omtrent opdrachtgever-opdrachtnemerrelaties, namelijk principaal-agent relatie en de principaal-steward relatie. Door te onderzoeken welke factoren, uit de zojuist genoemde theorieën, invloed hebben op de relaties die de provincie Noord-Brabant heeft met vijf betrokken partijen, zijn de relaties onder de loep genomen. Uit dit onderzoek is gebleken dat zeven van de acht factoren invloed hebben op de relaties van de Provincie Noord-Brabant. Deze factoren zijn voor het overgrote deel te definiëren als een principaal-steward relatie. Voor de factoren ‘identificatie met bossenstrategie’ en ‘machtsafstand’ zijn er reden tot spanning in de relaties gevonden. Hiervoor zijn casus specifieke aanbevelingen geschreven.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation